Atölye çalışmaları tasarımdan uygulamaya kadar bir dizi tümleşik süreçleri içerir. Bu süreçler desen tasarımından ölçülendirmeye, malzeme seçiminden uygulama tekniğine ve montaj süreçlerine kadar pek çok aşamadan oluşmaktadır.

Gerek vitray, gerekse mozaik çalışmaları temelde kendine özgü teknikleri içermekle birlikte, projenin gereksinimlerine göre kimi zaman birden fazla uygulama tekniklerini bir projede kullanabilmek mümkündür.